Kraków pomocny businessmanom

Najważniejszym spośród trudnych wyzwań w lwiej części miast w Polsce jest stan dróg. Nasze województwa są nie przygotowane do tak ogromnego natężenia korków, jaki powstał przez zwiększenie się liczby samochodów na krajowych drogach. Przez to właśnie główną z najważniejszych kierunków rozwoju jakie powinno rozpocząć prawie każde województwo jest inwestycja w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie i komunikacja miejska to najważniejszy obszar, jaki pozwoli zwiększyć zadowolenie mieszkańców a także poprawi całość infrastruktury Krakowa.

Wśród okolicznych lokalizacji, inwestycje komunikacyjne jakie realizuje Kraków silnie się wyróżniają. Krakowianie w głosowaniu opowiedzieli się za metrem, ale zanim metro zostanie zbudowane, w komunikację tramwajową i autobusową oraz drogi trzeba włożyć sporo pieniędzy . Z ważniejszych inwestycji warto wymienić:
w pełni elektryczną linię autobusową – jedyną w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec kolejowy wraz z galerią handlową.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju miasto przewiduje budowę przynajmniej kilka nowych dróg dojazdowych pomiędzy już wybudowanymi drogami oraz naprawy już powstałych połączeń autobusowych i połączeń podmiejskich.
Krakowianie remontów nie lubią – problemy w poruszaniu się i dojazdach do pracy przeszkadzają w codziennym życiu. Trzeba zaś mieć jasność tego, że bez napraw infrastruktura nie może być lepsza i aby było lepiej, wymagać trzeba wytrwałości.Majchrowski co zrobił
Przekazywanie środków w komunikacje to nie tylko nowe linie komunikacji, jak również doskonalszej odporności nawierzchnia jezdni, która będzie lepsza i wytrzymała. ( kolejnym z przykładów może być ścieralna powierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, Kraków potrzebuje jeszcze kolejnych remontów i nowych pomysłów, by poruszało się po nim dobrze. Zarówno samochodem, ale też autobusami. Mimo to widać jasno, że wszystko jest na prostej drodze do tego, by Krakusom żyło się tu zdecydowanie miło i przyjemnie.